Monthly Archives: август 2015

Kondilomi i rak penisa obrezivanje smanjuje rizik!!!

Humani papiloma virus (HPV) infekcija je jedna od najčešćih seksualno prenosivih bolesti i izaziva pojavu kondiloma (bradavičastih izraštaja) obično u predelu polnih organa kod oba pola. Dobro je poznato da HPV infekcija kod žena često dovodi do pojave raka grlića materice.

Dugo se smatralo da za muškarce HPV infekcija, osim estetskog, nema drugog značaja. Pogrešno!

Približno 9000 muškaraca godišnje oboli od raka koji je povezan sa HPV infekcijom (Dunne et al., 2014). HPV infekcija se smatra jednim od uzroka 50% skvamoznih karcinoma penisa, i 91% analnih karcinoma (Markowitz, 2014). Određeni podaci ukazuju na moguću vezu između HPV i karcinoma jednjaka i pluća (Moreira et al., 2014). Očekuje se da u narednoj deceniji HPV povezani karcinomi usta i ždrela po učestalosti prevaziđu inače veoma čest rak grlića materice (Chaturvedi et al., 2011; Fontenot, Fantasia, Charyk, & Sutherland, 2014).

Sledeći faktori doprinose nastanku HPV infekcije:

– neobrezan penis
– veći broj seksualnih partnera
– pušenje

Obrezivanje (cirkumcizija) kod muškaraca smanjuje rizik nastanka HPV infekcije! (ACS, 2013).

Cirkumcizija se najčešće radi kod muškaraca koji imaju neki oblik fimoze penisa.

Više informacija o svemu pogledajte ovde!

 

Medscape Urology, Human Papillomavirus: Not Just a Woman’s Concern, Authors and Disclosures, Eglintine G. Rigaud, PhD, ARNP, WHNPBC, Eglintine G. Rigaud, PhD, ARNP, WHNPBC, is an Assistant Professor, DNP Program, College of Nursing, Nova Southeastern University. Palm Beach Garders, FL.Urol Nurs. 2015;35(3):139-142.